TERMOGRAFICKÁ METODA a 3D SKENOVÁNÍ BUDOV 

Využití metody: 

  • Kontrola úniků tepla zkoumané budovy
  • Kontrola fotovoltaických a solárních panelů 
  • Lokalizace oblasti zatékání 
  • Technická inspekce a mapování nepřístupných oblastí 
  • Fotogrammetrie - 2D předprojektové podklady
  • 3D model v reálné velikosti 


Termografická metoda je založena na termovizním zařízení, které poskytuje obraz rozložení teploty na daném povrchu (termogramy). K získání těchto informací používáme dron s termální kamerou, či ruční termokameru. Výstup z termokamery nám díky viditelným tepelným mostům může odhalit cesty postupující vlhkosti, které nám můžou napovědět nebo nás navést na skutečnou příčinu zatékání do objektu.

Technika se používaná při situace s malým osluněním, je založena na ztrátě tepla z vytápěné budovy, která je v suchých místech nižší kvůli vyššímu tepelnému odporu ve srovnání s vlhkými místy. Podmínky pro termovizní detekci zahrnují max. 0,7 m/s. rychlost větru a čistý a suchý povrch střechy. Zařízení potřebné pro test je termovizní (infračervená) kamera. Jedná se o rychlou a nedestruktivní techniku pro rychlou lokalizaci oblastí vnikající vlhkosti. Tato metoda není vhodná pro obrácené (externě izolované) a zátěžové střechy.

Metoda blíže popsána v ČSN EN 13187.