VAKUOVÁ (PODTLAKOVÁ) ZKOUŠKA

Možnosti použití v oblasti:

  • Ploché střechy
  • Balkony, terasy apod.
  • Spodní stavby

Zkouška zajišťuje testování těsnosti pomocí speciálního vakuového boxu tzv. zvonu vybaveného vzduchotěsným těsnícím profilem na spodní hraně.

Metoda se používá pro testování celistvosti spojů hydroizolačních fólií, zejména v křížových T-spojích a rozích, na které je nutné použít speciální rohové boxy. Zkouška se provádí spíše namátkově kvůli její pracnosti a časové náročnosti vzhledem k velikosti vakuového boxu. Doporučuje se kontrolovat pouze u cca 5 % spojů.

Zkouška se provádí dle metodiky ČSN EN 1593 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti – Bublinová metoda pomocí průhledných zvonů.

Postup zkoušky: