METODA DETEKCE PLYNU

Možnosti použití v oblasti:

  • Ploché střechy
  • Vegetační střechy
  • Přitížené střechy
  • Technologicky zatížené prostory

Díky plynům jako jsou dusík, vodík a helium lze detekovat případné netěsnosti v hydroizolačním plášti. Při této metodě se pod hydroizolační vrstvu vhání pronikající plyn, který svou hustotou nižší než vzduch difunduje vertikálně nahoru. Netěsnosti jsou detekovány pomocí detektorů plynu pomoci senzorů citlivých na nízké koncentrace použitého plynu.

Použité plyny nejsou škodlivé pro lidské zdraví ani pro životní prostředí. Tuto metodu lze použít například pro testování celistvosti svárů povlakových hydroizolací.

Postup zkoušky:

  • Projednání vhodnosti použití zkoušky
  • Kalibrace lokalizačního přístroje v místě konkrétní zkoumané plochy
  • Kontrola hydroizolační plochy lokálně či celoplošně
  • Označení nalezených nápadností či poruch a pořízení fotodokumentace
  • Vyhodnocení stavu zkoumané plochy
  • Zpracování výstupu o nalezu