SYSTÉM DETEKCE ZATÉKANÍ (MONITORING) 

Jedná se o technologii pro revizi střech, která předchází poškození střešního souvrství vodou, jenž se do něj může dostane netěsností. Systém je vhodný pro všechny typy plochých střech. Systém se skládá z jednotlivých senzorů, které se umisťují do přímého kontaktu s parozábranou. Následná kontrola probíhá pomocí  skeneru a aplikace v chytrém telefonu či tabletu.

Poskytujeme správu tohoto systému, včetně možnosti dodávky pro zhotovitele stavby. 

Princip systému

Celý systém pracuje na bázi RFID technologie (Radio Frequency Identification). Radiofrekvenční identifikace je moderní způsob rozpoznání objektů pomocí radiofrekvenčních vln. Výhodou RFID čipů je, že čtecí zařízení nemusí mít s čipem optický kontakt.

Senzory se vkládají na spodní stranu tepelněizolačních desek, do kterých se vyřízne drážka a do ní se vloží senzory. Po pokládce desek na parozábranu jsou senzory s parozábranou v kontaktu. Senzory nevyžadují žádný externí zdroj napájení ani baterie, nepotřebují údržbu ani revize.

Lokalizace defektu

Systém detekuje rychle a přesně, kde se voda v souvrství nachází. Skener aktivuje senzory přes různé vrstvy střešní skladby a následně dokáže detekovat přítomnost vody ve střeše, aniž by bylo nutné tuto skladbu odstraňovat. Což má hlavní výhodu u stabilizační nebo vegetační vrstvy střešní skladby. V případě, že se ve skladbě střechy vyskytuje mokrý senzor, skener přesně určí jeho polohu. Výstupem je pak krátká zpráva o stavu senzorů, která obsahuje počet načtených senzorů a jejich stav. Systém je velmi efektivní hlavně tam, kde existují vysoké požadavky na spolehlivost střechy. Pokud je senzor mokrý, není nutno senzor vyměnit za nový, ale pouze ho vysušit. Životnost senzorů je cca 25 let.

Přínos při prodeji nemovitosti

Systém má přínos také pro vlastníky nemovitostí při prodeji či převodu nemovitostí. Kontrolní zpráva o stavu senzorů či historie provedených kontrol, je prokazatelný dokument, že je střecha objektu v pořádku. Tento protokol může zvýšit cenu, případně atraktivitu nemovitosti.