OPRAVA NALEZENÝCH PROBLÉMŮ

Jako službu pro rychlé řešení nalezených problémů a netěsností Vám dokážeme zajistit jejich následnou opravu vzhledem k jejímu rozsahu. Službu jako takovou lze využít pokud:

Střešní plášť je po záruční době - zde je možnost na základě objednávky od investora.

Střešní plášť je v záruce při realizaci - investor musí upozornit zhotovitele a ten musí souhlasit a umožnit přístup na hydroizolaci (např. při realizaci díla, které není předáno).

Střešní plášť je v záruce po předání - investor musí upozornit zhotovitele o plánovaných zkouškách, musí se vytvořit protokol o vstupu a provedených pracích na zkoumané střešní konstrukci. Jakoukoliv opravu lze provádět se souhlasem investora, pokud práce zamezí vzniku dalších škod na majetku tzn. je neodkladná při havarijním stavu. Pro veškeré opravy musí být vedená řádná fotodokumentace a zápis pro pojišťovnu.