CO ZKOUŠKY ŘEŠÍ A JAK PROBÍHAJÍ?

Zkušební přístroje spolehlivě a rychle detekují jakékoliv poruchy včetně i těch nejmenších kapilárních netěsností, které pouhým okem nejsou rozpoznatelné. Tyto metody se dají provádět jak na starých hydroizolačních souvrstvích, tak na nově provedených.

Proškolený pracovník naší firmy přijede na vaši střechu, kterou projde se zkušebním přístrojem. Následně označí a nafotí místa průsaků či defektů. V další fázi Vám vyhotovíme a zašleme protokol o provedené zkoušce, který obsahuje popis míst a fotodokumentaci jednotlivých netěsností, který může sloužit jako podklad pro další fáze.

Případně Vám můžeme zprostředkovat možnosti asanace defektu, či navrhnout možné úpravy, které povedou k odstranění zjištěné závady.