STAVEBNÍ TECHNICKÉ PRŮZKUMY

Provádíme odborné posouzení zkoumané střechy.

Nabízené služby:

  • Sondážní zjišťování skladeb střech, obvodových plášťů
  • Zjištění zabudované vlhkosti ve střešním plášti 

  • Mykologické a azbestový průzkum

  • Kompletní stavebně technické průzkumy

  • Zjištění rozsahu poškození hydroizolačního souvrství

  • Pasportizace objektů, celková prohlídka objektů se zaměřením na vady a poruchy, definování jejich příčin a návrhy opatření

Poskytnuté průzkumy poskytují podrobné informace o stavu stavební konstrukce za účelem toho, aby návrh úprav byl efektivní, hospodárný a účelný. Výsledky provedených sondáží a celkového průzkumu stavby snižují riziko nepředpokládaných nákladů z důvodu překvapivých zjištění v průběhu realizace stavby. 

Cílem stavebního průzkumu je zjistit skutečný stav konstrukcí, obvykle pro další účely zpracování, například pro posouzení konstrukce, diagnostiku poruch, projekční činnost a podobně. Postup průzkumu a diagnostické metody závisí na druhu konstrukce a účelu průzkumu.

Průzkum staveb zajišťuje náš tým odborně proškolených pracovníků.