ELEKTROIMPULZNÍ ZKOUŠKA

Možnosti použití v oblasti:

  • Ploché střechy
  • Balkony, terasy apod.
  • Bazény a jezírka
  • Retenční nádrže
  • Spodní stavby

Elektroimpulzní zkouška vychází z přivedeného napětí se záporným pólem, které se instaluje pomocí vedení po obvodu kontrolované plochy. Skrze impulz stejnosměrného proudu se na povrchu vytváří elektrický potenciál. Nález netěsnosti nám díky rozdílu elektrickému potenciálu lokalizuje přesné místo až kapilární netěsnosti. Rozdíly v potenciálu se zjišťují pomocí měřicího přístroje se zvukovou signalizací.

Použití elektroimpulzní zkoušky je vhodné zejména pro hydroizolace přitížené kamenivem nebo vegetační vrstvou. Před samotnou zkouškou je pouze nutné mít dostatečné zakropení kontrolované oblasti vodou.

Zkoušku doporučujeme kombinovat s retenční zkouškou, dle možnosti a nutnosti použití. Dojde tak k ověření těsnosti odvodňovacího systému.

Postup zkoušky: