IMPEDANČNÍ ZKOUŠKA

Možnosti použití v oblasti:

  • Ploché střechy
  • Balkony, terasy apod.
  • Spodní stavby

Metoda je založena na generování nízkofrekvenčního elektronického signálu přenášeného do zkoušeného materiálu. Princip elektrické impedance umožnuje, aby si signál pronikl do hloubky tepelné izolace až 152 mm, v případě betonových podkladů pak 20 mm. Signál detekuje relativní průběh objemové či hmotnostní vlhkosti v závislosti na měrné hmotnosti daného materiálu.

Pro tuto metodu existují určitá omezení povětrnostních podmínek. Teplota nesmí klesnout pod +4°C, nesmí pršet ani být zvýšená vlhkost vzduchu cca 12 hodin před zahájením testu. Tuto metodu nelze použít pro testování hydroizolací, které obsahují vodivý prvek. (např. asfaltový pás s hliníkovou fólií, EPDM apod.).

Pomocí metody lze sestavit tzv. vlhkostní mapu zkoumané plochy, z které vzejdou porušená místa. 

K největším výhodám této metody bezpochyby patří to, že se jedná o nedestruktivní metodu kontroly stavu vlhkosti. K dalším výhodám patří přesnost, rychlé výsledky a efektivní kontrola velkých ploch.

Zkoušku doporučujeme provádět pro zajištění přítomnosti vody ve skladbě, a následnému stanovení rozsahu nutný asanací a oprav. 

Postup zkoušky: