RETENČNÍ ZKOUŠKA 

Možnosti použití v oblasti:

  • Odvodňovací systémy

  • Ochrana proti zpětnému vzdutí

Retenční zkouška spolehlivě kontroluje spoje potrubí, kde dochází k detekci vizuálně nezjistitelných poruch. Uzavírací bublina se umístí pod hrdlo kanalizace, obvykle do hloubky cca 50 cm. Trubka se naplní vodou a kontroluje se výška vodního sloupce, zda je zaznamenaný pokles. Pokles hladiny pak může znamenat poruchy od prasklého potrubí až po chybějící těsnící kroužek v spoji potrubí.

Zkoušku klasifikujeme jako podpůrnou a doporučujeme ji kombinovat s ostatními zkouškami, dle možnosti a nutnosti použití. Dojde tak k ověření těsnosti zkoušené části.


Postup zkoušky:

  • Projednání vhodnosti použití retenční zkoušky

  • Umístění a natlakování uzavírací bubliny v řešené časti

  • Sledování poklesu vodního sloupce

  • Vyhodnocení stavu těsnosti

  • Zpracování výstupu o provedené zkoušce