DÝMOVÁ ZKOUŠKA 

Možnosti použití v oblasti:

 • Ploché střechy
 • Balkony, terasy apod.
 • Bazény a jezírka
 • Retenční nádrže

Dýmová zkouška vychází ze směsi kouřového plynu, který se pod tlakem z generátoru kouře zavádí pod hydroizolační vrstvu. Unikající dým nám poté lokalizuje netěsnosti zejména v řešených detailech, jako jsou napojení vodorovných konstrukcí na svislé, opracování prostupů na střešních konstrukcí nebo těsnost vtoků při zahlcování. Zkoušku klasifikujeme jako podpůrnou a doporučujeme ji kombinovat s jehlovou nebo jiskrovou zkouškou, dle možnosti a nutnosti použití. Dojde tak k ověření nejen kvality realizovaných detailů, ale také kvality spojů provedených svárů. Kouřový dým zavedený pod hydroizolační vrstvu pomocí generátoru kouře, dle kritérii EU nepředstavuje žádné zdravotní riziko pro člověka ani životní prostředí.

Postup zkoušky:

 • Projednání vhodnosti použití dýmové zkoušky
 • Puštění kouřového plynu pod hydroizolační vrstvu
 • Sledování unikajícího kouřového plynu z netěsných míst
 • Označení nalezených poruch a pořízení fotodokumentace
 • Zapravení prostupu při použití dýmové zkoušky
 • Vyhodnocení stavu hydroizolační vrstvy
 • Zpracování výstupu o nalezených poruchách