JEHLOVÁ ZKOUŠKA 

Možnosti použití v oblasti:

  • Ploché střechy
  • Balkony, terasy apod.
  • Bazény a jezírka
  • Retenční nádrže
  • Spodní stavby

Jehlovou zkouškou lze kontrolovat všechny druhy svárových spojů na střešním plášti. Pomocí zkušební jehly, na kterou je v ose sváru kladen mírný boční přítlak lze detekovat nesoudržné spoje či napojení hydroizolační vrstvy.

Zkoušku klasifikujeme jako podpůrnou a doporučujeme ji kombinovat s další měřící metodou, dle možnosti a nutnosti použití. Dojde tak k ověření těsnosti spojů hydroizolační obálky ploché střechy.

Postup zkoušky:

  • Kontrola hydroizolační vrstvy v místech svárů, prostupů a detailů

  • Označení nalezených poruch a pořízení fotodokumentace

  • Vyhodnocení stavu hydroizolační vrstvy

  • Zpracování výstupu o nalezených poruchách